เทคนิคการใช้งาน Adobe InDesign

เนื้อหาบทเรียนเรื่อง เทคนิคการใช้งาน Adobe InDesign CS6 ซึ่งเป็นโปรแกรมในการออกแบบและจัดเรียงหน้าสื่อสิ่งพิมพ์  บทเรียนเป็นการรวบรวมเทคนิคที่มีการใช้งานบ่อยครั้งในโปรแกรม Adobe InDesign ลองเปิดดูนะครับ อาจมีเทคนิควิธีการที่คุณกำลังมองหาอยู่ก็ได้ หรืออยากรู้เรื่องไหน หรืออยากให้เขียนเกี่ยวกับอะไรก็แสดงความคิดเห็นไว้ได้ครับ

การอบรมหลักสูตรวิจัยสถาบัน

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การอบรมหลักสูตรวิจัยสถาบันให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้สนใจ
โดย ผศ.ทวี ทองคำ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

Drupal 7

          เรียนรู้การใช้งาน Content management System (CMS) ทางเลือกที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง ซึ่งจัดว่าเป็น CMS จำพวกเดียวกับ Joomla และ Wordpress แม้จะไม่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้อย่างแพร่หลายนักหากเทียบกับ Joomla และ Wordpress แต่ Drupal ก็จัดว่าเป็น CMS ที่น่าสนใจมากตัวหนึ่ง 

จุดเด่น

          1. เหมาะสำหรับเว็บไซต์การสื่อสารแบบชุมชนการสื่อสาร (community network) การเว็บบล็อก และเว็บไซต์ทั่วไป