ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

Subscribe to ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา feed
Updated: 18 min 5 sec ago

ขอเชิญอบรมฟรีเนื่องในงานม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561

Wed, 11/07/2018 - 11:47

     ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเข้าอบรมฟรีเนื่องในงานม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือคลาวด์และการพัฒนาสิ่งพิมพ์เพื่อผลงานทางวิชาการ" วันที่ 6 - 7 กันยายน 2561

โปรดสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเช้าอบรม

brosure2561.pdfTags: ม.อ.วิชาการ2561
Categories: Drupal update

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคการศึกษาไทย 4.0

Wed, 13/06/2018 - 11:15

เรียน คณาจารย์ ผู้ช่วยสอน บุคลากรและผู้สนใจ

           ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญคณาจารย์ ผู้ช่วยสอน บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคการศึกษาไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี โดยมี ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ

      ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/UIZm6082siMsqtRH2

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาย อำนาจ สุคนเขตร์ โทรศัพท์ 1453 หรือ 08-9738-4326 หรือ amnat.s@g.psu.ac.th

      หมายเหตุ
             1. การฝึกอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโปรดนำ Notebook และ Smart Phone มาทั้งสองวัน
             2. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ โปรดแจ้งยกเลิกก่อนการจัดอบรม 3 วันทำการ ที่นาย อำนาจ สุคนเขตร์ เท่านั่น

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคการศึกษาไทย 4.0Tags: โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเชิงรุกนวัตกรรมการเรียนรู้การศึกษา4.0
Categories: Drupal update