ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

Subscribe to ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา feed
Updated: 38 min 24 sec ago

ขอเชิญร่วมงานม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560

Tue, 04/07/2017 - 11:33

     ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญร่วมงานม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ดังนี้

     1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเนื่องในงานม.อ.วิชาการ 2560 หัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกยุคการศึกษาไทย 4.0 วันที่ 18 ส.ค.2560 เวลา 08.30-12.00 น. โดย อาจารย์นันทิดา กูลเกื้อ

     2. โครงการบรรยายทางวิชาการเนื่องในงานม.อ.วิชาการ 2560 หัวข้อ การปรับตัวและสภาพจิตใจในสถานการณ์ความไม่สงบ วันที่ 18 ส.ค.2560 เวลา 12.30-16.00 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายอำนาจ สุคนเขตร์ โทรศัพท์ 08-9738-4326 อีเมล amnat.s@g.psu.ac.th

ใบสมัครงานม.อ.วิชาการ 2560Tags: ม.อ.วิชาการ2560
Categories: Drupal update

ประชุมวางแผนการถ่ายทำวีดีโอ เรื่อง ว่าวเปอร์อามัส พร้อมบรรยากาศการถ่ายทำ

Thu, 08/06/2017 - 11:03

     ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประชุมวางแผนการถ่ายทำวีดีโอ เรื่อง ว่าวเปอร์อามัส เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 -  16.30 น. 

Tags: ประชุมว่าวเปอร์อามัส
Categories: Drupal update

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน กิจกรรมวาดรูประบายสี โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม

Wed, 07/06/2017 - 13:45

          ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2560 ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมวาดรูประบายสี ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ อันมาเนื่องจากโรงเรียนถูกลอบวางเพลิง อาคารจำนวน 2 หลัง ถูกกดดันให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย จึงส่งผลให้ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ ขาดทรัพยากรและขาดการติดต่ออย่างเป็นทางการ

Tags: โครงการส่งเสริมโรงเรียนศัพยภาพ
Categories: Drupal update