Corel Video Studio

Primary tabs

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตกล้องวีดีโอได้พัฒนาก้าวหน้าจนกลายมาเป็นกล้องวีดีโอแบบดิจิตอลเป็นส่วนใหญ่  ผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงหันมาใช้งานกล้องประเภทนี้กันมาก  เนื่องจากมีราคาถูก  ขนาดกะทัดรัด  และที่สำคัญเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเป็นประจำ ได้เพิ่มคุณสมบัติให้สามารถถ่ายวีดีโอและภาพนิ่งได้ และมีคุณภาพเทียบเท่ากับกล้องวีดีโอ และสะดวกต่อการถ่ายโอนภาพวีดีโอเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ทำให้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อและสร้างผลงานของวีดีโอมีมากขึ้น

Corel VideoStudio Pro X6 เป็นโปรแกรมตัดต่อ วีดีโอที่มีการใช้งานไม่ยากจนเกินไป แม้ผู้ที่เริ่มใช้งานก็สามารถที่จะสร้างวีดีโอได้เหมือนกับผู้ที่มีประสบการณ์ตัดต่อวีดีโอมานาน โปรแกรมนี้มีเครื่องมือต่างๆ สำหรับตัดต่อวีดีโออย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่จับภาพจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ ตัดต่อวีดีโอ ใส่ Effect ต่างๆ แทรกดนตรีประกอบ แทรกคำบรรยาย ไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดต่อกลับลงเทป, VCD, DVD หรือแม้กระทั่งเผยแพร่ผลงานทางเว็บ

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.