การจัดการ Theme และข้อมูลเว็บไซต์

Primary tabs

      จากเนื้อหาการติดตั้ง Theme ในเนื้อหานี้เรามาดูเรื่องของการจัดการ Theme ซึ่งจะครอบคลุมถึงการจัดการข้อมูลเว็บไซต์ด้วย เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันโดยตรง อย่างไรก็ตามการตั้งค่า Theme แต่และตัวนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสามารถและการออกแบบ Theme แต่ละตัว

1. การจัดการ Theme ไปยังเมนู Appearance ให้คลิกที่เมนู Setting มุมบนขวา

 

 

 

 

 

 

 

 

  - SETTING มุมบนขวา = การตั้งค่า Theme โดยรวม

  - Setting ด้านล่างTheme = การตั้งค่า Theme นั้นๆ

 

2. ในหน้าตั้งค่า Theme จะเห็นว่ากำหนดทำงานอยู่ในการตั้งค่าโดยรวม Global setting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - ในส่วนของ Toggle display เป็นการกำหนดให้แสดงสิ่งใดบ้างในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถกำหนดให้แต่ละ Theme แสดงผลแตกต่างกันออกไปได้ โดยการคลิกชื่อ Theme ตัวอย่างเช่น หากผมต้องการกำหนด Theme Tarski ผมก็ต้องคลิกที่ปุ่ม Tarski

  - การกำหนดค่าของ Site name, Site slogan สามารถกำหนดได้ที่ configuration > หมวด SYSTEM > Site information ให้กรอกรายละเอียดเว็บไซต์ให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม Save configuration ในกรณีที่กำหนดให้ใช้ค่า Site name, Site slogan แสดงผล Theme ก็จะไปดึงข้อมูลในส่วนนี้มาแสดงโดยอัติโนมัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Theme ในแต่ละตัวเราสามารถเพิ่มภาพโลโก้ และไอคอนลงไปได้ โดยการคลิกปุ่ม Browse ในช่องของ Upload logo image และ Upload icon image (แสดงในส่วนของ URL และ Tab ของ Web browser) เสร็จแรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save configuration

     การจัดการ Theme สามารถทำได้ด้วยวิธีการนี้ ในทุกๆ Theme แต่ในรายละเอียดแต่ละ Theme อาจแต่ต่างกันออกไปตามความสามารถของ Theme นั้นๆ ส่วนเรื่องของการออกแบบ Theme จะนำเสนอในโอกาสต่อไป