การสร้างบล็อค (Blocks)

Primary tabs

     การสร้างบล็อค (Blocks) ใน Drupal ทำได้ง่าย และสะดวก อย่างไรก็ตามการจัดวางบล็อคขึ้นอยู่กับโครงสร้าง (regions) ของ Theme เป็นสำคัญ ซึ่งแต่ละ Theme ก็มีการออกแบบจัดวางที่แตกต่างกันออกไป การเลือก Theme มาใช้งานจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของโครงสร้าง Theme ด้วย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของเรามากที่สุด

การสร้างบล็อค (Blocks)

1. ไปยังเมนู Structure > Blocks จะปรากฏหน้าจัดการบล็อค ในหน้านี้ก็จะเห็นว่าใน Theme มีชื่อ Rigion อะรไรบ้าง  ในแต่ละ Region มีบล็อคอะไรอยู่บ้าง รวมทั้งการกำหนดการจัดเรียงลำดับและย้ายตำแหน่งของบล็อค และการตั้งค่าบล็อค นอกจากนี้หากต้องการทราบการจัดวางตำแหน่ง Region ของ Theme ก็สามารถคลิกดูได้ที่ Demonstrate block regions

 

2. Drupal ได้จัดเตรียมบล็อคให้ผู้ใช้ไว้บ้างแล้ว (ดูในหมวด Disabled ด้านล่าง) แต่ก็อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ อย่างไรก็ตาม เมื่อเราต้องการเพิ่มบล็อคสามารถทำได้โดยคลิกที่เมนู Add block จะปรากฏหน้าเพิ่มบล็อค

 

     ในกรณีนี้ผมต้องการเพิ่มบล็อคนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Counter) เบื้องต้นผมก็ไปหา code counter ที่แจกฟรีตามเว็บไซต์ต่าง แล้วก็กอปปี้ code มาใส่ในช่อง Block body ทำการตั้งชื่อบล็อคให้เรียบร้อย ในช่อง Block title ไม่ใส่ก็ได้ สิ่งที่สำคัญคือ ในช่อง Text format ให้เลือกเป็น Full HTML เท่านั้น หากเลือกแบบอื่น code จะไม่สามารถทำงานได้ ในการกำหนดตำแหน่ง Region ของ Theme เราก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการจัดวาง ในกรณีนี้ผมเลือก Footer fourth column เป็นต้น

     นอกจากนี้ Text editor บางตัวอาจมีปัญหาในการวาง code ฉะนั้น ในกรณีที่ต้องการวาง code html หรือ php ก็ให้ยกเลิก Text editor ไปก่อนโดยคลิกที่ Disable rich-text แล้วจึงวาง code ลงไป

 

3. การกำหนดค่าการแสดงผลของบล็อคมีฟังก์ชั่นให้เลือกดังนี้

 

  -  PagesRestricted to certain pages = กำหนดให้แสดงบล็อคหน้าใดบ้าง ในกรณีที่ต้องการให้แสดงหน้าแรกให้ใส่ <front> หากต้องการให้แสดงผลทุกหน้าก็ไม่ต้องกรอกอะไรเลย (ดูคำอธิบายด้านล่าง)

  - Content typesNotrestricted = กำหนดให้แสดงบล็อคเฉพาะชนิดเนื้อหาบางประเภท ส่วนมากจะใช้ในกรณีเนื้อหาจำพวกบล็อกหรือกระทู้

  - RolesNot restricted = กำหนดให้แสดงบล็อคกับกลุ่มผู้ใช้บางกลุ่ม (หากต้องการให้แสดงทุกกลุ่มก็ไม่ต้องเลือกกลุ่มใดเลย)

  - UserNot customizable = กำหนดให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแสดงผลของบล็อคสำหรับตัวผู้ใช้เองได้

 

หลังจากกำหนดค่าการแสดงผลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save black จะปรากฏบล็อคในตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้การตั้งค่าบล็อกสามารถทำได้จากมุมขวาของบล็อค แล้วคลิก Configure block ก็จะไปยังหน้าจัดการบล็อคนั้นๆ

      การเพิ่มบล็อคในลักษณะอื่น เช่น การสร้าง banner การทำเว็บลิงค์ก็ใช้หลักการเดียวกันนี้ จะเห็นว่าทำได้ง่าย สะดวกเป็นอย่างยิ่ง