การกำหนดระยะและการใช้ Tabs

Primary tabs

การจัดหน้าเอกสารใน InDesign มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ Word คือ การย่อหน้า การเว้นวรรคที่มีระยะห่างมากๆ ควรใช้ Tabs ไม่ควรใช้ Spacebar เพราะทำให้การจัดตำแหน่งไม่ตรงกัน เนื่องจากขนาดตัวอักษร สระ และช่องไฟ แต่ละตัวไม่เท่ากัน

การกำหนดระยะหรือขนาดของ Tabs ใน InDesign สามารถทำได้โดยเลือกเมนู Type > Tabs หรือ กดคีย์บอร์ด Shift+Ctrl+T จะปรากฏหน้าต่าง Tabs ดังภาพ 

วิธีการกำหนดระยะ Tabs ทำได้ 2 วิธี คือ

1. เลือกชนิดของ Tab (ชิดซ้าย, ตรงกลาง, ชิดขวา, จุดทศนิยม) พิมพ์ตัวเลขตำแหน่ง Tab ที่ต้องการในช่อง X:    แล้วกด Enter ดังภาพ

2. เลือกชนิดของ Tab (ชิดซ้าย, ตรงกลาง, ชิดขวา, จุดทศนิยม) คลิกเมาส์บริเวณบรรทัดในหน้าต่าง Tab ดังภาพ

เมื่อต้องการกำหนดระยะ Tab ที่แน่นอน สามารถคลิกจุดที่กำหนด Tab บริเวณบรรทัด และพิมพ์ตัวเลขตำแหน่งที่ต้องการในช่อง X:    ได้เลย

การเรียกใช้งาน Tabs ทำได้โดยการกดปุ่ม Tab บนแป้นคีย์บอร์ด