การใช้ Tabs ในตาราง

Primary tabs

การกำหนดระยะ Tabs ในตารางไม่แตกต่างจากการกำหนดระยะ Tabs ปกติ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน คือ การใช้งานเท่านั้น เมื่อเราต้องการใช้งาน Tabs ในตารางจะไม่สามารถกดปุ่ม Tab บนคืย์บอร์ดได้ เนื่องจากเป็นคำสั่งไปยัง Cell ถัดไปสำหรับการทำงานกับตาราง

การใช้งาน Tabs ในตารางต้องไปยังเมนู Type > Insert Special Character > Other > Tab ดังภาพ

อย่างไรก็ตาม การทำงานจะล่าช้ามาก เนื่องจากเมนูซ้อนกันหลายชั้น ยิ่งต้องใช้งานบ่อยๆ ยิ่งเสียเวลาเพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้น เรามากำหนดคีย์ลัด (Shortcut) ให้กับคำสั่งนี้เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน โดยไปยังเมนู Edit > Keyboard Shortcuts จะปรากฏหน้าต่าง Keyboard Shortcuts เลือก Product Area: Type Menu ในช่อง Commands: มองหาและคลิกเลือก Insert Special Character: Other: Tab จากนั้นคลิกเมาส์ที่ช่อง New Shortcut: แล้วกดแป้นคีย์บอร์ดที่เลือกให้เป็นคีย์ลัดพร้อมกัน (ต้องแน่ใจว่าไม่ซ้ำกับคีย์ลัดที่มีอยู่แล้ว แนะนำ Ctrl+Shift+Tab) จากนั้นคลิกปุ่ม Assign และคลิกปุ่ม OK ดังภาพ

เมื่อกลับไปยังเมนู Type > Insert Special Character > Other > Tab จะเห็นว่ามีคีย์ลัดที่กำหนดไปก่อนหน้านี้ปรากฏอยู่ นั่นแสดงว่าคีย์ลัดดังกล่าวพร้อมใช้งานแล้ว ดังภาพ