การใส่เลขหน้า

Primary tabs

การใส่เลขหน้าใน InDesign โดยปกติจะใส่ในแม่แบบเอกสาร หรือที่เรียกว่า Master Page อย่างไรก็ตาม เนื้อหานี้จะแนะนำเฉพาะการใส่เลขหน้าเท่านั้น เนื่องจากเรื่อง Master Page มีรายละเอียดค่อนข้างมากจึงต้องแยกเป็นเนื้อหาเฉพาะเรื่อง Master Page ไปเลย

ขั้นตอนการใส่เลขหน้า

1. คลิกเลือกเครื่องมือ Type Tool คลิกแดร็กเมาส์กรอบข้อความ

2. เลือกรูปแบบตัวอักษร ขนาด ตำแหน่งจัดวาง เป็นต้น

3. ไปยังเมนู Type > Insert Special Character > Markers > Current Page Number ดังภาพ

4. จะปรากฏเลขหน้า หน้าปัจจุบันของเอกสารในกรอบข้อความ ดังภาพ

สำหรับงานที่ใช้ภาพประกอบหรือภาพกราฟิกออกแบบเต็มทั้งหน้ากระดาษ จะทำให้เลขหน้าที่เราใส่ไว้ใน Master Page โดนภาพเหล่านั้นทับหรือบังไว้ซึ่งทำให้ไม่สามารถมองเห็นเลขหน้าได้
วิธีการแก้ไขไม่ให้เลขหน้าโดนทับนั้น สามารถทำได้โดยการใช้ Layer โดยสร้าง Layer ขึนมาใหม่ (ในหน้าต่าง Layer) สำหรับใส่เลขหน้าโดยเฉพาะ และวาง Layer นั้นไว้เหนือ Layer เนื้อหา เท่านี้ก็จะทำให้เลขหน้าไม่โดนทับอีกต่อไป