การทำเลขหน้าเป็นเลขไทย

Primary tabs

ปกติเลขหน้าที่ใช้กันจะเป็นเลขอารบิค (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) แต่บางคนลูกค้าต้องการใส่เลขหน้าเป็นเลขไทย ซึ่ง InDesign สามารถทำได้เช่นกัน แต่ก็มีเงื่อนไข คือ ใช้ได้กับฟอนต์บางตระกูลที่เป็น Opentype และใส่ความสามารถ Numerator ไว้เท่านั้น หลังจากที่ทดลองดาวน์โหลดและทดสอบ พบว่า มีฟอนต์เพียงตระกูลเดียวเท่านั้นที่ยังสามารถหาโหลดและใช้งานได้ (ทดสอบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558) คือ ฟอนต์ตระกูล TF  

ขั้นตอนการใส่เลขหน้าเป็นเลขไทย

1. ใส่เลขหน้าใน Master Page ตามปกติ แล้วแดร็กเมาส์คลุมเลขหน้าอัตโนมัติเป็นตัว A, B, C ตามชื่อ Master Page

2. ไปยังหน้าต่าง Chatacter > Option > OpenType > Numerator  ดังภาพ

เมื่อนำ A-Master Page ไปใช้เราก็จะได้เลขหน้าเป็นเลขไทยแล้ว