การสร้างงานใหม่และการตั้งค่าหน้ากระดาษ

Primary tabs

การสร้างหน้ากระดาษหรือการสร้างงานใหม่นั้น สามารถทำได้โดยคลิกที่ Document ในคอลัมน์ Create New หรือไปยังเมนู File > New > Document...

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังภาพ

1. Intent คือ ประเภทของงานที่สร้าง ประกอบด้วย Print (สื่อสิ่งพิมพ์), Web (สื่ออินเทอร์เน็ต), Digital Publishing (สิ่งพิมพ์ดิจิทัล) ควรเลือกให้ถูกกับประเภทของงานที่นำไปใช้

2. Number of Pages คือ จำนวนหน้ากระดาษที่ต้องการ

3. Facing Pages คือ การกำหนดหน้ากระดาษเป็นหน้าคู่หรือหน้าเดี่ยว

4. Page Size คือ การกำหนดขนาดกระดาษ สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์จะมีขนาดกระดาษมาตรฐานให้เลือกอยู่จำนวนหนึ่ง

5. Orientation คือ การกำหนดกระดาษแนวตั้งหรือแนวนอน

6. Width, Height คือ การกำหนดขนาดกระดาษด้วยตัวเอง

7. Columns Number คือ การกำหนดจำนวนคอลัมน์ในหน้ากระดาษ

8. Columns Gutter คือ การกำหนดระยะห่างระหว่างคอลัมน์

9. Magins คือ การกำหนดระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน

เมื่อตั้งค่าหน้ากระดาษได้ตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม OK จะปรากฏหน้ากระดาษตามที่ตั้งค่าไว้

ในกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้ากระดาษที่กำหนดมาข้างต้นสามารถทำได้โดยไปยังเมนู File > Document Setup
และหากต้องการกำหนดคอลัมน์และระยะขอบกระดาษต้องไปยังเมนู Layout > Margins and Columns