การจัดการแสดงผลในหน้ากระดาษ

Primary tabs

Indesign มีสัญลักษณ์และเครื่องมือแสดงผลที่ช่วยให้เราทำงานสะดวกและง่ายขึ้น ซึ่งเราสามารถเปิดและปิดการแสดงผลได้  โดยมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลที่แนะนำให้รู้จัก 3 ชนิด ดังนี้

1. Guides คือ กรอบสีชมพูแสดงขอบเขตของหน้ากระดาษ (ค่าหน้ากระดาษที่กำหนดไว้) สามารถปิดการแสดงผลได้ที่เมนู View > Grids & Guides > Hide Guides

2. Frame Edges คือ กรอบสีฟ้าแสดงขอบเขตของวัตถุชิ้นนั้นๆ ทั้งกรอบข้อความ ภาพ สามารถปิดการแสดงผลได้ที่เมนู View > Extras > Hide Frame Edges

3. Hidden Characters คือ สัญลักษณ์ที่ช่วยในการเคาะวรรค การย่อหน้า สามารถปิดการแสดงผลได้ที่เมนู Type > Hide Hidden Characters

อีกหนึ่งตัวเลือกที่นิยมใช้ในการแสดงผลเพื่อตรวจสอบงานก่อนชิ้นงานก่อนนำไปจัดพิมพ์ คือ Overprint Preview สามารถปิดการแสดงผลได้ที่เมนู  View > Overprint Preview การแสดงผลของ Overprint Preview คือ การแสดงผลเหมือนการพิมพ์ ฉะนั้นสัญลักษณ์ทุกอย่างจะหายไป ยกเว้นเส้น Guide