การยืดและกระจายคำในภาษาไทย (Justification)

Primary tabs

การยืดและกระจายคำในภาษาไทยสำหรับ Indesgn ขาดความสมบูรณ์มาหลายเวอร์ชั่น แต่เริ่มจัดคำภาษาไทยได้ดีขึ้นตั้งแต่เวอร์ชั่น CS6 กระนั้นก็ยังมีช่องไฟที่เกิดจากการเคาะวรรคกว้างบ้าง แคบบ้าง ในการจัดย่อหน้าแบบเต็มบรรทัด การกำหนดค่า Justification ที่ดีสามารถแก้ปัญหานี้ได้

เรามาดูการจัดคำก่อนการกำหนด Justification กันก่อน

จากภาพจะเห็นว่าการเคาะวรรค 1 ครั้ง ในตำแหน่งต่างๆ มีระยะห่างไม่เท่ากัน

คราวนี้เรามาดูการจัดคำหลังการกำหนด Justification กัน

จากภาพจะเห็นว่าการเคาะวรรค 1 ครั้ง ในตำแหน่งต่างๆ มีระยะห่างใกล้เคียงกันมากขึ้น

มาดูวิธีการกำหนดค่า Justification กัน 

คำสั้ง Justification จะอยู่ในหน้าต่าง Paragraph > Justification ดังภาพ (หากหาหน้าต่าง Paragraph ไม่เจอให้เปิดจากเมนู Window > Type & Tables > Paragraph) 

ลองกำหนดค่า Word Spacing และ Letter Spacing ตามความเหมาะสม หรืออาจกำหนดตามภาพก็ได้

ทั้งนี้ความจริงจะบอกว่าค่าที่เหมาะสมก็คือค่าที่คุณพอใจ ฉะนั้นอยากได้แบบไหนลองกำหนดค่า Justification กันดู