การใช้งาน Styles (Character Styles, Paragraph Styles)

Primary tabs

ผู้ใช้โปรแกรม Indesign หากไม่เข้าใจหรือไม่เคยใช้งาน Styles ก็เปรียบเสมือนยังใช้งาน Indesign ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือรู้จัก Indesign ไม่ดีพอ เนื้อหานี้จะทำความรู้จักและใช้งาน Styles กัน ทั้งในส่วนของ Character Styles และ Paragraph Styles

Style คืออะไร?
Style คือ แม่แบบหรือต้นแบบ
การมีแม่แบบช่วยให้เราทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจากเราสามารถนำแม่แบบมาใช้ได้เลย ไม่ต้องไปกำหนดค่าใหม่ทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น เราสร้างแม่แบบตัวอักษรสำหรับหัวเรื่องไว้ ทุกครั้งที่มีหัวเรื่องใหม่ เราก็สามารถนำแม่แบบตัวอักษรที่เราสร้างไว้มาใช้ได้เลย ไม่ต้องเลือกตัวอักษร ขนาด และสีใหม่ทุกครั้ง อีกทั้งหากต้องการแก้ไขรูปแบบตัวอักษรใหม่ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ขนาด และสี เราสามารถแก้ไขที่แม่แบบอักษรได้เลย เพราะทั้งเอกสารที่นำแม่แบบไปใช้จะเปลี่ยนตามไปด้วยเสมอ

Character Styles คืออะไร?
Character Styles คือ แม่แบบตัวอักษร ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบอักษรต่างๆ ได้ เช่น
- ชนิดตัวอักษร
- อักษรตัวหนา ตัวเอียง ตัวปกติ
- ขนาดตัวอักษร
- ระยะห่างบรรทัด
- ระยะห่างตัวอักษร
- การยืดและบีบตัวอักษร
- สีตัวอักษร

Paragraph Styles คืออะไร?
Paragraph Styles คือ แม่แบบย่อหน้า ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบย่อหน้าต่างๆ ได้ เช่น
- การจัดย่อหน้าซ้าย กลาง ขวา รวมทั้งการกำหนดการเยื้องของย่อหน้า ขนาดของย่อหน้าบรรทัดแรกและบรรทัดสุดท้าย ขนาดพื้นที่ว่างก่อนและหลังย่อหน้า
- การกำหนดระยะ Tabs
- การกระจายตัวอักษร (Justification)

วิธีการใช้งาน Character Style
1. เรียกใช้งานหน้าต่าง Character Styles จากเมนู Window > Styles > Character Styles จะปรากฏหน้าต่าง Character Styles ดังภาพ

2. ทำการกำหนดรูปแบบที่ต้องการให้เป็นแม่แบบตัวอักษร เมื่อได้รูปแบบตัวอักษรที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิกเมาส์ที่ตัวอักษรนั้นแล้วไปที่หน้าต่าง Character Styles คลิกไอคอน Create new style จะปรากฏ Character Style 1 ดังภาพ

3. เบื้องต้นเราก็จะได้แม่แบบตัวอักษรสำหรับหัวเรื่องแล้ว เมื่อมีหัวเรืองใหม่เราสามารถแดรกเมาส์คลุมข้อความแล้วคลิกที่ Character Style 1 ได้เลย ดังภาพ

4. การกำหนดหรือแก้ไข Character Styles สามารถทำได้โดยคลิกขวาที่ Character Styles ที่ต้องการแก้ไขเลือก Edit "Title Style" จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ

เราสามารถแก้ไขชื่อ Style ได้ที่ช่อง Style Name เพื่อความเข้าใจในการนำไปใช้เวลามี Style จำนวนมาก นอกจากนี้การแก้ไขแม่แบบตัวอักษรจะมีอยู่ 3 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ Basic Character Formats, Advanced Character Formats, Character Color สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

วิธีการใช้งาน Paragraph Styles
การใช้งาน Paragraph Styles จะใช้วิธีเดียวกันกับ Character Styles ฉะนั้น ในส่วนของวิธีการขอไม่กล่าวถึงซ้ำ แต่จะอธิบายในส่วนของการกำหนดค่า Paragraph Styles ให้ละเอียดขึ้นแทน

หมวดหมู่ Paragraph Styles ที่มีการใช้งานบ่อยๆ (สำหรับผม) ได้แก่ Indents and Spacing, Tabs, Justification
Indents and Spacing มีรายละเอียด ดังภาพ

Tabs มีรายละเอียด ดังภาพ

การกำหนดค่า Tabs สามารถทำได้โดยเลือกประเภท Tabs (ชิดซ้าย ตรงกลาง ชิดขวา ทศนิยม) แล้วคลิกกำหนดระยะ Tabs ที่ไม่บรรทัดได้เลย

Justification มีรายละเอียด ดังภาพ

การกำหนดค่า Justification ไม่มีตัวเลขตายตัวอยู่ที่ความต้องการของเอง (ทำความเข้าใจ Justification ได้ที่เนื้อหาเรื่อง การยืดและกระจายคำในภาษาไทย (Justification))

เรื่องของ Style ความจริงยังมีในส่วนของ Cell Styles, Object Styles, Table Styles อีก ทั้งนี้วิธีการใช้งานก็คล้ายคลึงกัน ซึ่งหากเข้าใจวิธีการใช้งานของ Character Styles, Paragraph Styles แล้ว ก็สามารถใช้งาน Styles อื่นๆ ได้ทั้งหมด เรื่องของ Style จึงขอจบไว้เพียงเท่านี้