การแปลภาษาไทยใน Drupal

Primary tabs

     ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเนื้อหาเรื่อง การติดตั้งภาษาไทย ที่ยังไม่สมบูรณ์นัก (ดูในข้อความในวงรี) แต่ก็มีทางออกให้ใช้งาน ซึ่งเนื้อหานี้เรามาดูเรื่อง การแปลภาษาไทยใน Drupal กันต่อ

การแปลภาษาไทยใน Drupal

1. ไปยังเมนู Configuration > หมวด Regional and language > Translate interface (แปลส่วนติดต่อผู้ใช้) > Translate (แปล)

2. หน้านี้จะรวมการแปลทั้งหมด ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลใหม่หรือแก้ไขการแปลในช่อง String contains หลังจากนั้นกดปุ่ม Filter (การพิมพ์ข้อความต้องให้ถูกต้อง และตรงตามข้อความที่ต้องการแปลทั้งอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก การวรรคตอน)

3. จะปรากฏรายการข้อความที่ตรงกับคำค้นใช้ ให้คลิก edit เพื่อเข้าสู่หน้าการแปลข้อความ

4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในช่องว่าง หลังจากนั้นกดปุ่ม Save translations

5. ตรวจสอบผลการแปล

 

     การแปลภาษาไทยใน Drupal มีหลักการง่ายๆ คือ พิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล แล้วแทนที่ด้วยข้อความที่ต้องการ ส่วนเรื่องการแสดงผลจะใช้การตั้งค่าใน language ว่าเลือกภาษาใดเป็นภาษาหลักในการแสดงผลเว็บไซต์