การติดตั้งและใช้งาน Text Editor

Primary tabs

     Text Editor คือ เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขตัวอักษรหรือข้อความต่างๆ หากนึกไม่ออกให้ลองนึกถึงการใช้งาน word ที่เราสามารถทำตัวหนา ตัวเอียง ชิดซ้าย ตรงกลาง ชิดขวา ใส่ภาพ ทำตาราง เป็นต้น ซึ่ง text editor ช่วยให้เราทำงานกับข้อความได้สะดวก สวยงาม และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม Drupal จะไม่มี text editor มาให้ในขั้นตอนการติดตั้ง แต่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ภายหลัง และมีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย

Module ที่นิยมใช้จะมี 2 ตัวด้วยกัน

1. Wysiwyg เปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมโยงกับ text editor ต่างๆ เช่น CKEditor, FCKeditor, NicEdit, openWYSIWYG, TinyMCE, YUI editor ให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย จุดเด่นของ module ตัวนี้คือสามารถติดตั้ง text editor ได้หลายตัวในเวลาเดียวกัน รวมทั้งสามารถกำหนดให้ผู้ใช้เข้าถึง text editor ตัวใดก็ได้ตามความต้องการ หรือผู้ใช้สามารถเลือก text editor ใช้ได้ตามความถนัด ทำให้การทำงานกับ text editor มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

2. CKEditor เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงกับ text editor ที่ชื่อ CKEditor ซึ่งเป็น text editor ที่พัฒนามาจาก FCKeditor อันเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง ในการติดตั้ง text editor ในครั้งนี้ผมจะแนะนำ module CKEditor เนื่องจากไม่ต้องการใช้ text editor ที่หลากหลายมากเกินไป อีกทั้ง CKEditor ก็มีความสามารถครบถ้วนสมบูรณ์ตามความต้องการใช้อยู่แล้ว จึงเห็นว่า text editor เพียงตัวเดียวก็น่าจะเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้เว็บไซต์ทั่วไป

ขั้นตอนการติดตั้ง CKEditor

1. ติดตั้ง Module CKEditor (วิธีการติดตั้ง Module อย่างละเอียดสามารถอ่านได้จากเนื้อหา การติดตั้ง Modules)

     หลังจากติดตั้ง Module CKEditor แล้ว จะยังไม่สามารถใช้งาน text editor ได้เนื่องจากยังไม่ได้ติดตั้ง text editor ลงไป ดังที่ได้บอกไปตอนต้นว่า Module CKEditor เป็นแค่ตัวเชื่อมโยงเพื่อใช้งาน CKEditor เท่านั้น ในขั้นตอนนี้ให้เราตรวจสอบสถานะของเว็บไซต์ของเราก่อนว่ามีการแจ้งเตือนอย่างไรบ้าง

2. ไปยังเมนู Reports > Status report จะปรากฏข้อความว่าไม่พบ CKEditor ติดตั้งอยู่ที่ sites/all/modules/ckeditor/ckeditor

     ในขั้นตอนนี้เราต้อง Upload ไฟล์ CKEditor ไปไว้ตามที่อยู่ที่อ้างถึง ให้เรา Download ไฟล์ CKEditor จากเว็บไซต์ http://ckeditor.com/ หรือจากหน้านี้ http://ckeditor.com/download ในการ Upload ให้แตกไฟล์ออกจาก Zip ก่อน

*** อย่าลืมดูที่อยู่ให้ถูกต้อง (/sites/all/modules/ckeditor/ckeditor)***

 

3. ตอนนี้จะสามารถใช้งาน text editor ในการเขียนเนื้อหาได้แล้ว ลองเพิ่มเนื้อหาดู

     อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่สามารถ Upload ภาพผ่าน text editor ได้ ซึ่งการใช้งานก็จะไม่สะดวกเท่าที่ควร การ Upload ได้นั้นต้องติดตั้ง Module IMCE เพิ่มอีกหนึ่งตัว หลังจากติดตั้ง IMCE เรียบร้อยแล้วให้ไปตั้งค่าให้กับ CKEditor หน่อยว่าให้ใช้ IMCE

4. ไปยังเมนู Configuration > หมวด Content authoring > CKEditor จะปรากฏหน้าโปรไฟล์ของ CKEditor ในโปรไฟล์ Advanced ให้คลิกที่ edit

5. ในโปรไฟล์ของ CKEditor จะมีหมวดหมู่ 7 หมวดด้วยกัน แต่ในขณะนี้ให้คลิกไปที่หมวด FILE BROWSER SETTINGS (EDITOR APPEARANCE เป็นการกำหนดหน้าตาของ CKEditor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ในช่อง File browser type (Link dialog) ให้เลือกเป็น IMCE จากนั้นกดปุ่ม Save

7. ลองไปดูการติดตั้ง โดยคลิกที่ไอคอน Image จะปรากฏหน้าต่าง Image Properties ให้คลิก Browse Server จะปรากฏหน้าต่าง File Browser ขึ้นมาสำหรับ Upload ไฟล์ภาพ

      ความจริงการกำหนดคุณสมบัติในการใช้งาน text editor นั้นมีรายละเอียดพอสมควร เนื่องจากมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลายส่วน เช่น Text formats, IMCE และที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยของเว็บไซต์ ซึ่งในส่วนนี้หวังว่าคงได้มีโอกาสนำเสนอต่อไป