การติดตั้ง Modules

Primary tabs

ใน Drupal 7 ได้เพิ่มช่องทางการติดตั้ง Modules ให้ง่ายและสะดวกขึ้น

การติดตั้งโมดูล

1. ไปที่เมนู Modules คลิกเมนู Install new module (ต้องเปิดใช้งาน module Update manager จึงจะเห็นเมนูนี้)

2. จะปรากฏ install modules มีสองทางเลือกให้ใช้งาน คือ

  2.1 Install from a URL

    2.1.1 ทำได้โดยการ copy ลิงค์ไฟล์ติดตั้งมาจาก http://drupal.org ไปที่หน้า modules ที่ต้องการติดตั้ง เลื่อนมาที่คอลัมน์ download (ด้านล่าง) คลิกขวาเลือก copy link location (firefox)

    2.1.2 กลับไปยังหน้าติดตั้ง Module คลิกขวาเลือก Paste ในช่อง Install from a URL จากนั้นกดปุ่ม Install

  2.2 Upload a module or theme archive to install

    2.2.1 วิธีการนี้ต้องดาวน์โหลดไฟล์ modules มาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน แล้วคลิกปุ่ม browse ไฟล์นั้น

3. คลิกปุ่ม Install (อาจมีการให้กรอก FTP ในกรณีที่สิทธิ์ของ Folder กับไม่ตรงกัน user)

4. หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว drupal จะถามว่าจะเปิดใช้โมดูลเลยไหม หากต้องการก็คลิก Enable newly added modules เพื่อไปยังหน้า modules คลิกเครื่องหมายถูกหน้า modules ที่ต้องการเปิด หลังจากนั้นกดปุ่ม Save configuration (ล่างสุด)

5. หลังจากเปิดใช้งาน modules จะต้องการอัพเดทสิ่งใหม่ที่ติดตั้งไปให้กับะรบบ โดยการ run cron ก็ให้คลิก run cron

6. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว แนะนำให้ไปดูสถานะของเว็บไซต์ (ไปที่เมนู Report > Status report) เพื่อตรวจสอบว่า modules ที่ติดตั้งไปใหม่พร้อมใช้งานหรือไม่ มีการแจ้งเตือนอะไรหรือไม่ (หากติดตั้งสำเร็จมักไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ) เนื่องจาก Module บางตัวต้องการส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม