การตั้งค่าหน้ากระดาษ

การสร้างงานใหม่และการตั้งค่าหน้ากระดาษ

การสร้างหน้ากระดาษหรือการสร้างงานใหม่นั้น สามารถทำได้โดยคลิกที่ Document ในคอลัมน์ Create New หรือไปยังเมนู File > New > Document...

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังภาพ