การแสดงผล

การจัดการแสดงผลในหน้ากระดาษ

Indesign มีสัญลักษณ์และเครื่องมือแสดงผลที่ช่วยให้เราทำงานสะดวกและง่ายขึ้น ซึ่งเราสามารถเปิดและปิดการแสดงผลได้  โดยมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลที่แนะนำให้รู้จัก 3 ชนิด ดังนี้

1. Guides คือ กรอบสีชมพูแสดงขอบเขตของหน้ากระดาษ (ค่าหน้ากระดาษที่กำหนดไว้) สามารถปิดการแสดงผลได้ที่เมนู View > Grids & Guides > Hide Guides