การใส่เลขหน้า

การเริ่มนับเลขหน้าที่ 1 ในตำแหน่งที่ไม่ใช่หน้าที่ 1

มีบางโอกาสที่เราต้องการให้เริ่มนับเลขหน้าที่ 1 เอกสารของเรา ในหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ 1 ตัวอย่างเช่น เราทำหนังสือซึ่งมักประกอบด้วย ปก ข้อมูลบรรณานุกรม คำนำ สารบัญ ในส่วนต้นของหนังสือ แต่เราอยากเริ่มนับหน้าที่ 1 ในส่วนของเนื้อหาเป็นต้นไป ใน Indesign การทำลักษณะนี้ต้องอาศัยการแบ่ง Section ของเอกสาร ซึ่งสามารถทำได้โดย

คลิกขวาบนหน้าที่ต้องการให้เริ่มนับเลขหน้าที่ 1 > Numbering & Section Options จะปรากฏหน้าต่าง New Section ดังภาพ

การใส่เลขหน้า

การใส่เลขหน้าใน InDesign โดยปกติจะใส่ในแม่แบบเอกสาร หรือที่เรียกว่า Master Page อย่างไรก็ตาม เนื้อหานี้จะแนะนำเฉพาะการใส่เลขหน้าเท่านั้น เนื่องจากเรื่อง Master Page มีรายละเอียดค่อนข้างมากจึงต้องแยกเป็นเนื้อหาเฉพาะเรื่อง Master Page ไปเลย

ขั้นตอนการใส่เลขหน้า

1. คลิกเลือกเครื่องมือ Type Tool คลิกแดร็กเมาส์กรอบข้อความ

2. เลือกรูปแบบตัวอักษร ขนาด ตำแหน่งจัดวาง เป็นต้น

3. ไปยังเมนู Type > Insert Special Character > Markers > Current Page Number ดังภาพ