จดหมายเวียน

การใช้งานจดหมายเวียน หรือ Data Merge

การใช้งาน Data Merge ใน Indesign หากเทียบกับ Microsoft Word ก็เทียบได้กับการทำจดหมายเวียนนั่นเอง กล่าวคือ เมื่อเรามีรายการข้อมูลจำนวนหลายรายการ ซึ่งอาจประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและสร้างไฟล์แต่ละรายการแบบอัตโนมัติ โดยการสร้างไฟล์รายการข้อมูลเป็นไฟล์ Excel แล้วนำเข้าไปยังโปรแกรม Indesignโดยใช้งานฟังก์ชั่น Data Merge

วิธีการ

1. เปิดหน้าต่าง Data Merge จากเมนู Window > Utilities > Data Merge คลิกที่ลูกศรชี้ลงตรงมุมขวาบนของหน้าต่าง Data Merge > Select Data Source เพื่อนำไฟล์ excel ที่เป็นไปข้อมูลเข้ามายัง Indesign ดังภาพ