สารบัญอัตโนมัติ

การสร้างสารบัญอัตโนมัติ

การสร้างสารบัญอัตโนมัติสามารถช่วยลดเวลาในการจัดทำสารบัญ ลดความยุ่งยากในการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่ง Indesign สามารถทำได้จากการนำ Paragraph Styles มาเป็นรายการในสารบัญ

วิธีการสร้างสารบัญอัตโนมัติ

1. ไปยังเมนู Layout > Table of Contents

2. จะปรกฏหน้าต่าง Table of Contents ให้คลิก Style จากคอลัมน์ด้านขวามือ แล้วคลิก Add เพื่อให้ Style ที่เลือกมาอยู่คอลัมน์ด้านซ้ายมือ กดปุม OK