หนังสือ

การเริ่มนับเลขหน้าที่ 1 ในตำแหน่งที่ไม่ใช่หน้าที่ 1

มีบางโอกาสที่เราต้องการให้เริ่มนับเลขหน้าที่ 1 เอกสารของเรา ในหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ 1 ตัวอย่างเช่น เราทำหนังสือซึ่งมักประกอบด้วย ปก ข้อมูลบรรณานุกรม คำนำ สารบัญ ในส่วนต้นของหนังสือ แต่เราอยากเริ่มนับหน้าที่ 1 ในส่วนของเนื้อหาเป็นต้นไป ใน Indesign การทำลักษณะนี้ต้องอาศัยการแบ่ง Section ของเอกสาร ซึ่งสามารถทำได้โดย

คลิกขวาบนหน้าที่ต้องการให้เริ่มนับเลขหน้าที่ 1 > Numbering & Section Options จะปรากฏหน้าต่าง New Section ดังภาพ