หมวดหมู่

การจัดการหมวดหมู่เนื้อหาด้วย Taxonomy

ในปี 2011 Drupal ได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน The Open Source CMS subcategory จาก Packt Publishing รางวัลนี้การันตีได้ว่า Drupal มีความสามารถในการจัดหมวดหมู่ที่ซับซ้อนหรือการจัดลำดับเนื้อหาจำนวนมากได้เป็นอย่างดี เนื้อหานี้จะกล่าวถึงการจัดหมวดหมู่เนื้อหาด้วย Taxonomy ซึ่งเป็นความสามารถหลักของ Drupal อยู่แล้ว