Justification

การยืดและกระจายคำในภาษาไทย (Justification)

การยืดและกระจายคำในภาษาไทยสำหรับ Indesgn ขาดความสมบูรณ์มาหลายเวอร์ชั่น แต่เริ่มจัดคำภาษาไทยได้ดีขึ้นตั้งแต่เวอร์ชั่น CS6 กระนั้นก็ยังมีช่องไฟที่เกิดจากการเคาะวรรคกว้างบ้าง แคบบ้าง ในการจัดย่อหน้าแบบเต็มบรรทัด การกำหนดค่า Justification ที่ดีสามารถแก้ปัญหานี้ได้

เรามาดูการจัดคำก่อนการกำหนด Justification กันก่อน

จากภาพจะเห็นว่าการเคาะวรรค 1 ครั้ง ในตำแหน่งต่างๆ มีระยะห่างไม่เท่ากัน

คราวนี้เรามาดูการจัดคำหลังการกำหนด Justification กัน