Site information

การจัดการ Theme และข้อมูลเว็บไซต์

      จากเนื้อหาการติดตั้ง Theme ในเนื้อหานี้เรามาดูเรื่องของการจัดการ Theme ซึ่งจะครอบคลุมถึงการจัดการข้อมูลเว็บไซต์ด้วย เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันโดยตรง อย่างไรก็ตามการตั้งค่า Theme แต่และตัวนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสามารถและการออกแบบ Theme แต่ละตัว

1. การจัดการ Theme ไปยังเมนู Appearance ให้คลิกที่เมนู Setting มุมบนขวา